maak een afspraak


Praktijkadres:
Prinses Maximalaan 7
3708 ZT Zeist


een afspraak maken

Helaas is 2020 volgeboekt, wel kunt u alvast voor januari 2021 een afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u mailen: nathalie@nathaliehijman.nl   bellen: 06-48699576 of klikken op het Whatsapp icoontje rechtsbovenaan deze pagina.
Vanwege behandelingen ben ik vaak niet in staat om direct de telefoon te beantwoorden.
Spreek in dat geval een bericht in op de voicemail dan bel ik altijd terug.

Openingstijden van de praktijk zijn: maandag, woensdagochtend en vrijdag.

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing nodig van uw huisarts.

Onderaan deze pagina staat de privacyverklaring.

corona maatregelen

Gelukkig zijn er weer shiatsu behandelingen toegestaan. Voor uw en mijn veiligheid gebeurt dit uitsluitend onder bepaalde voorwaarden van de beroepsorganisatie. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

 • Bij binnenkomst onmiddellijk de handen desinfecteren met de aanwezige desinfectiegel;
 • Kom alleen en op tijd, maar niet te vroeg;
 • Neem een eigen handdoek mee voor op de behandeltafel;
 • Het toilet bij voorkeur niet gebruiken;
 • Neem zo min mogelijk spullen mee en stop uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de behandeltafel, deurklinken, deurbel en leuningen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
 • Er kan geen behandeling plaatsvinden als:
  • U of uw huisgenoten corona heeft
  • U of uw huisgenoten 1 van deze verschijnselen heeft: hoesten, kuchen of niezen; koorts (38⁰C of hoger), benauwdheid of kortademigheid
  • Als u in thuisisolatie bent
  • Als u de laatste 14 dagen in contact bent geweest met een met COVID19 besmet persoon
 • In die gevallen wordt u geacht uw afspraak te annuleren. Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht;
 • Behoort u tot de risicogroep, neemt u dan contact op om te overleggen of het verstandig is om te komen.
 • Verder worden de aanbevelingen van het RIVM opgevolgd:
  – Geen handen schudden;
  – Niezen of hoesten in een papieren zakdoekje;
  – Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel.

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.


Praktijkadres

Address 22 St. Black Road Orlando, PL 3457 Phones 555–123–2323; 555–123–2323


Privacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik, Nathalie Hijman, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf per e-mail, telefonisch of per Whatsapp verstrekt. Nathalie Hijman verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Voor een shiatsu behandeling worden meer persoonsgegevens verwerkt welke omschreven worden in een privacy verklaring die cliënt ontvangt voorafgaand aan de eerste afspraak. Deze kan ook hier al ingezien worden.

Waarom zijn deze gegevens nodig

Ik verwerk uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wordt er geen afspraak gemaakt voor een shiatsu behandeling dan worden uw gegevens verwijderd uit onze administratie.

Delen met anderen

Ik verstrek uw persoonsgegevens NIET aan derden.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nathalie Hijman maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij via nathalie@nathaliehijman.nl.