Als je niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling dan zou ik dat graag van je willen weten. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen.

Indien wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is om bepaalde redenen niet mogelijk dan kun je het volgende doen.

Neem contact op met de Contactpersoon Klachten van de beroepsvereniging
Via deze link kom je op de klachtenprocedure van de beroepsvereniging: Shiatsu Vereniging Nederland (SVN)

Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

De onafhankelijke geschillencommissie SCAG

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). SCAG is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Je krijgt dan kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris die je ondersteunt bij het formuleren van je klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Download hier de cli├źntenfolder van de SCAG.